معرفی مدیران

 • سمت :

  مدیرعامل

  امیر جوشقانی
  • نام و نام خانوادگی :امیر جوشقانی
  • پست الکترونیک :ceo[at]avandsaze.com
  • تلفن تماس :021-54912
  • تحصیلات :فوق لیسانس
 • سمت :

  مدیر فروش

  حسین صفی
  • نام و نام خانوادگی :حسین صفی
  • پست الکترونیک :sales[at]avandsaze.com
  • تلفن تماس :021-33113110 | 021-33915859
  • تحصیلات :لیسانس
 • سمت :

  مدیر IT

  سید علیرضا بادسار
  • نام و نام خانوادگی :سید علیرضا بادسار
  • پست الکترونیک :it[at]avandsaze.com
  • تلفن تماس :09124365956
  • تحصیلات :لیسانس